Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma süreci, tarafların ya da temsilcileri olan avukatların yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine müracaat etmeleriyle başlar. Bu dilekçe, boşanma davasının ana hatlarını ve tarafların taleplerini içerir. Boşanma davaları genellikle iki farklı kategoriye ayrılır: anlaşmalı ve çekişmeli. Anlaşmalı boşanmada, taraflar arasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır; çekişmeli boşanmada ise taraflar arasında anlaşmazlık söz konusudur. Dilekçenin hazırlanmasında, boşanma tipi önemli bir rol oynar. Anlaşmalı boşanmalarda, anlaşma protokolü dilekçeye eklenirken, çekişmeli boşanmalarda, davayı destekleyen deliller dilekçeye dahil edilir. Dilekçenin mahkemeye sunulmasının ardından, adliyedeki tevzi bürosuna başvurulur. Tevzi bürosu, davaya bir mahkeme ve dosya numarası atar ve dava harçları tahsil edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, boşanma davası resmen başlamış olur. Davanın resmen açılmasının ardından, aile mahkemesi bir tensip zaptı hazırlar ve bu zapt, taraflara tebliğ edilir. Bu tensip zaptında, dilekçelere cevap verme süresi, delillerin sunulacağı zaman, ve gerekli avansların yatırılması gereken tarihler gibi bilgiler bulunur. Mahkemede görevli hakim, dava dosyasını inceler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. ve 116. maddelerine göre dava şartlarını ve ilk itirazları kontrol eder. Ardından ön inceleme duruşması yapılır, burada ilk itirazlar değerlendirilir ve davanın genişletilmesi yasağı başlar. Bu yasak, davanın artık yeni iddialarla genişletilemeyeceğini belirtir. Bundan sonraki aşama, tahkikat aşamasıdır. Tahkikat sürecinde, davanın konusu, tarafların beyanları, var olan deliller ve şahitlikler toplanır. Bu süreç sonunda, hüküm duruşması yapılır ve hakim kararını açıklar. Kararın açıklanmasının ardından, kararın gerekçesi belirtilir ve taraflara tebliğ edilir. Bu aşamadan sonra, istinaf ve temyiz süreçleri başlar. Bu süreçlerin sonunda ise boşanma davası tamamlanmış olur. Evlilik Nasıl iptal Edilir? Türk Medeni Kanunu, yapılan evliliğin iptal edilebilmesi hakkı tanımaktadır. Fakat evliliğin iptali belirli şartlar dahilinde yapılabilmektedir. Evlilik nasıl iptal edilir diye merak edenler açısından bu makalemizde evliliğin iptali davası açılma şartlarını ve hangi durumlarda evliliğin iptal edilebileceğini anlatacağız. Evlilik Nasıl iptal Edilir? Öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evlilik iptali için haklı bir sebebin olması gerektiğine hükmetmiştir. Buna göre kanun mutlak sebepler ya da nispi sebepler olarak bu gerekçeleri birbirinden ayırmıştır. Belirtmek gerekir ki evliliğin iptali için ortada medeni kanunun belirlediği sebeplerden birisi olmaması durumunda açılacak olan evlilik iptali davası reddedilecektir. Evliliğin İptali için Kanunun Hükmettiği Nispi Nedenler • Evlilik yapılırken evlenen bireylerden birisinin ayırt etme gücünden geçici yoksun olması durumunda evlilik iptal davası açılabilir. Bu durum nispi sebepler arasında sayılmaktadır. • Evlilik yapılırken yanılmış olma hali evlilik iptali için nispi sebepler arasında yer alır. Evlilik yapılırken yanılmış olma hali iki şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi kişi hiç evlenmek istememiş ya da evlendiği kişi ile evlilik yapmak istememiş olduğu halde yanılgıyla evlenmiş olabilir. İkincisi ise evlendiği kişide olduğunu düşündüğü bir özellik hakkında yanılgıya düşmüş ve evlenmiştir. • Evlilik nasıl iptal edilir diye merak edenler açısından bir diğer nispi sebep ise karşı taraf tarafından aldatılmış yani kandırılmış olmadır. Evlilik iptali isteyen birey namusu ya da haysiyeti ile ilgili olarak doğrudan evlendiği kişi tarafından ya da 3. bir kişi tarafından kandırılmış olabilir. Bir diğer aldatma yani kandırılma konusu ise evlenen kişilerden birisinin diğer eşi, hayati öneme sahip bir hastalığı olup olmadığı konusunda aldatması nispi neden olarak sayılır. • Evlenen kişilerden birisi ya da bir yakını tehdit şantaj gibi yollarla evliliğe ikna edilmiş ise nispi sebep olarak evlilik nasıl iptal edilir diyen bireyler açısından öne sürülebilir. Evlilik İptali için Süre / Zaman Aşımı Var mıdır? Evliliğin iptali davalarında süre aşımı söz konusu olabilmektedir. Bu durumda öne sürülecek iptal sebebine göre farklılık gösterir. Örneğin evliliğin iptali davası için mutlak sebeplerden birisine sahip olunması durumunda evlilik iptali için zamanaşımı söz konusu olmamaktadır. Nispi nedenlerde ise 6 aylık bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Evlilik iptali için öne sürülecek nispi nedenlerde örneğin tehdit ya da şantaj ile evliliğe razı edilen kişi bu tehdit unsurunun ortadan kalmasından sonra 6 ay içerisinde evliliğin iptali davası açmalıdır. Aksi durumda evliliğin iptali davası açılamaz. Nispi nedenlerde olayın üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda da evlilik iptali davası açma hakkı düşer. Evlilik İptali İçin Dava Nasıl Açılır? Evliliğin iptali davası için davanın açılacağı mahkeme tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleridir. Kanunda düzenlenen nispi ya da mutlak nedenlerden birisine sahip olan kişiler evlilik iptali davası açabilirler. Evlilik İptali Davası Nerede Açılır? Evlilik iptali davası açılacak olan yetkili mahkeme eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerde Aile Mahkemesidir. Boşanma Davalarında Ses Kaydı Delil Sayılır Mı? Çiftler çeşitli sebeplerden dolayı bazen ayrılmak zorunda kalabilir ve bu durum, genellikle bir dizi hukuki prosedürle sonuçlanır, bunlar arasında boşanma davaları yer alır. Boşanma davaları, yaşanan çeşitli durumları içeren bir dizi alt kategoriye ayrılır. Her bir durum, belirli bir boşanma davasının temelini oluşturur ve genellikle belirli bir ispat gerektirir. Bu ispat, hukuk kurallarını ihlal etmemek kaydıyla gerçekleştirilir. Boşanma davalarında, ses kaydı gibi belirli deliller kullanılabilir, ancak bunlar hukuki çerçeve içinde olmalıdır. Ses kayıtları veya benzeri delillerin nasıl elde edildiği, yani bir bireyin özel yaşamına izinsiz girilip girilmediği önemlidir. Eğer bir kişinin özel yaşamına izinsiz girilmişse, bu tür deliller genellikle geçerli kabul edilmez. Bu sebeple, sunulan her delil, mahkeme tarafından hukuka uygunluğu bakımından incelenir. Eğer delil hukuka uygun bulunursa, boşanma davasının sonucunu etkileyebilir. Elde Edilen Delilin Yasal Olması Çiftler boşanmaya karar verdiği zaman hukuksal açıdan buna göre dava açılır. Durum böyle olunca da belli başlı sebepler ele alındığında kişiler delil sunmaktadır. Evli çiftlerin yaşadıkları sorunlar gereği boşanma davasını hızlandırmak için yasal olarak da bu deliller kabul edilir. Ancak evli çiftlerin birbirlerinin sınırlarını aşacak derece olan deliler kabul edilmez. Durum böyle olunca delile sahip olan kişi iddiasını kuvvetlendirmek için bu açıdan adım atmalıdır. Hukuk açısından değerlendirilecek olan delilin hangi yollarla elde edildiği açısından önemlidir. Çünkü bazı durumlarda kişiler, karşı tarafın rızası veya izni olmadan delil elde ediyor. Bu durum karşısında bireysel hakkın ihlal edilmemesi için yasal yollarla elde edilen deliller kabul edilir. Bu kapsamda video kaydı, ses kaydı veya görüntüler hukuk sınırlarına dahil olduğu sürece delil olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda delil olarak sunulan ses kayıtları veya video görüntüleri orijinal olarak sunulmalıdır. Kayıtların elde edilen sürecinden sonra içeriğin bazı bölümlerinin kesilmesi gibi durumlar delil olarak kabul edilmemektedir. Boşanma Davası ve Hukuka Aykırı Delil Elbette ki evli çiftlerin anlaşamadıktan sonra yollarını ayırması oldukça normaldir. Bununla birlikte kişilerin yaşamış olduğu olaylar nedeniyle ispat etmesi gereken konularda olabilir. Fakat bu ispat edilecek olaylarda kişilerin davayı sonuçlandırması için elde edilen delillerin hukuka aykırı olmaması gerekiyor. Bunun için kişiler delil oluşturulacağı zaman bu etmeni göz önüne almalıdır. Bu kapsamda kişiler bazen kesin sonuç vereceğini düşünerek video görüntüsü veya ses kaydı planı oluşturmaktadır. Fakat bu hukuk konusunda suç olarak sayılmaktır. Çünkü boşanma davalarında elde edilen ses kaydı veya görüntülerin öncesinde bulunulan ortama bizzat planlanması suçtur. Bunun yanı sıra ise kişiler ani gelişen olaylar karşısında ses kaydı veya video kaydı alabilir. Bu hukuka aykırı bir delil sayılmayarak, boşanma davasında haklı bir delil olarak sunulması kabul edilmektedir. Sonuç olarak evlilik özel bir yaşam olduğundan elde edilen delillerin kişisel hak ihlal etmemesi gerekiyor. Boşanma Davası hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı Boşanma Protokolü tarafların boşanmaya ilişkin tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaştıklarını beyan eden bir belge olması nedeniyle, hukuki açıdan hak kaybı yaşanmaması için yasal hakların bilinmesi önemlidir. Bu süreçte taraflar anlaşmalı boşanma avukatları aracılığı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayabilirler. Boşanma En Kısa Ne Kadar Sürer? Boşanma davası anlaşmalı olarak yürütülmesi ve süreç içerisinde gerekli prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi durumunda tek celsede sonuçlandırılabilir. Bu da ortalama olarak bir hafta ile ay arasında bir süre olacaktır. Davanın açılacağı mahkeme ve bu hususta tutulacak anlaşmalı boşanma avukatı süreyi belirleyen en önemli unsurlardır. Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır? Anlaşmalı boşanma davası tıpkı çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi aile mahkemelerinde açılır. Anlaşmalı Boşanma davası için yetkili mahkemeler ise eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesidir. Eşler eğer ki altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerlerde ikamet ediyorsa dava, davalının bulunduğu yerde açılmalıdır. En Kısa Sürede Nasıl Boşanırım? En kısa sürede boşanmanın yolu, eşlerin boşanma süreci içerisinde tüm konularda uzlaşmaları ile mümkündür. Aksi durumda açılacak dava çekişmeli olarak yürütüleceğinden dolayı boşanma süresi en az 1 yılı bulacaktır. En Kolay Şekilde Nasıl Boşanırım? Boşanmanın en kolay yolu eşlerin boşanma sürecinde anlaşmış olmalarından geçer. Taraflar her konuda anlaştığında, medeni kanunda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanmanın şartları da yerine getirilerek en kolay şekilde boşanılabilir. Anlaşmalı Boşanma Mahkeme Masrafları Ne Kadar Tutar? Anlaşmalı boşanmalarda mahkeme masrafları içerisinde yargılama giderleri, harçlar ve davanın açılabilmesi gereken diğer giderler yer alır. Anlaşmalı boşanmak isteyen bireyler açısından bu aşamada mahkeme masrafları ile ilgili en doğru bilgi için uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir. Acil Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım? Acil boşanma için açılması gereken dava türü anlaşmalı boşanma davası olacaktır. Acil boşanma istemiyle açılacak anlamalı boşanmalarda tarafların tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmış olması ve bunu imzalanacak boşanma protokolü içerisinde beyan etmeleri gerekir. Hemen Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım? Boşanmanın hemen gerçekleşmesi, süre olarak 1 hafta ile 2 ay arasında olabilir. Bunun için açılacak dava anlaşmalı boşanma davası olacağından dolayı eşlerin uzlaşmaları gerekir. Anlaşmalı Boşanma İçin Avukat Tutmak Gerekir Mi? Anlaşmalı boşanmalarda avukat tutulması, taraflara gerek en kısa süre içerisinde boşanma gerçekleştirilmesi gerekse de boşanmadan doğacak yasal hakların korunması adına mutlak fayda sağlar. O yüzden zorunlu olmasa bile boşanma avukatı ile bu süreci yürütmek oldukça önemlidir.