“Avukatlar için Google arama Rehberi” 

“Aramakmış oysa sevmek “ 

Hasan Hüseyin KORKMAZGİL 

Av. Ahmet GÜÇLÜ* 

ahmetguclu@outlook.com 

1. GİRİŞ 

Google herkesçe bilindiği malum bir çevrimiçi bilgi paylaşım platformudur. Birçok veri içerdiği açıktır. Herkese açık olan bu verilerin doğru analiz edilmesi için öncelikle bu verilere erişmek gerekir. 

Bu verilere erişmenin en basit yolu aranan veri kalıbının özetini Google arama çubuğuna girmektir. Bunun basit bir çözüm olduğu düşünülebilir. Ancak özellikle avukatlar için bu durumun bir borçluyu veya bir yargı kararını aramak olduğu durumlarda veri kümesi içerisinde Google ilk sıralarda size algoritmasına uyan en yakın verileri getirmektedir. Bu çoğu durumda yanıltıcı olabilir yahut bazı detaylar kaçabilir. 

Google aramaları görselle de yapabilmektedir. Bizim yazımızın konusu sadece metin arama olup bu konuda teknik bir yazı yerine bilinen bazı hassas arama türlerini ekledim. 

Bu yazımda Avukat meslektaşlarımın Google’da önlerine rehber alacakları bir metot sunuyorum. KVKK kapsamında makalede örnek olarak sunmak üzere birisini bulamadım, teklif ettiklerim ise reddetmiştir. Bu nedenle kendimi aramak zorunda kaldım ve kendimle tanıştım.  

2. GELİŞMİŞ BAZI ARAMA YÖNTEMLERİ 

Google aramalarını “bot” adını verdiği bir yazılım sayesinde yapmaktadır. Bu yazılım sayesinde Google site dizinine, alt linklerine, kategorilerine ve “URL” yapısına ulaşmakta ve dizinine eklemektedir. 

*Avukat, İstanbul Barosu, 63938 

Google aramalarını sayfa başlığında (title), sayfa metninde ( text ), sayfa URL içeriğinde ( alt kategoriler ve site haritası dahildir ) ve sayfaya verilen bağlantılarda ( link ) yapar. Buradan çıkan sonuçları kendi algoritması içerisinde bize sunar. 

Google bu durumu sırasıyla Tarama, Dizine Ekleme, Sunum (Sıralama) şeklinde tarif eder. Yazımızın konusu bu yöntem değildir. Ancak uygulayıcılar için fikir sahibi olmak adına araştırmak faydalıdır görüşündeyim. 

Google arama yöntemleri aşağıda sıralanmıştır. Bunların adlandırılması tarafımca yapılmıştır ve sadece bir kısmı verilmiştir, hepsini göstermenin bu yazının amacını aştığı kanaatindeyim. 

Aramaların örneklendirilmesi için Ahmet GÜÇLÜ adlı kişiyi arayacağız. Elimizdeki ayrıca bir bilgi ise bu kişinin avukat olduğudur. 

A. Basit ve sıradan arama 

Google basit araması arama çubuğuna en başta eldeki verileri doğrudan girmektir. Aramamız şöyledir: 

Ahmet GÜÇLÜ avukat 

Bu durumda ilk sırada basitçe Linkedln hesabının çıktığını göreceğiz. Bu durumda elde ettiğimiz veri aradığımız kişinin aynı zamanda avukat olduğudur ve bir hukuk bürosunun kurucusu olduğudur.  

Bulgular: Ahmet GÜÇLÜ, Beyoğlu’nda yerleşik bir avukattır, Linkedln hesabı vardır.  

B. Tam Eşleşme ile Arama 

Google aramalarında eğer bir metin ögesini tam eşleşme ile aramak istiyorsak bu kelime grubunun başına bitişik gelecek şekilde tırnak işareti koymamız gerekir. Bu durumda Google bu iki elime grubunun tam olarak tırnak halinde olduğu şekilde yan yana arayacaktır. Belirtmek gerekir ki en iyi arama yöntemlerinden birisidir. Aramamız şöyledir: 

“Avukat Ahmet GÜÇLÜ” 

Bu durumda birçok defa tutarlı olarak eşleşecek şekilde Avukat Ahmet GÜÇLÜ ’nün sicil numarası ve telefon numarası ve adres bilgileri, elektronik posta adresi karşımıza çıkacaktır. Birçok özel veriye eriştiğimiz açıktır. 

Bulgular: Ahmet GÜÇLÜ 63938 sicil numaralı, ahmetguclu@outlook.com adresini kullanan bir kişidir. 

C. Bazı kelimeleri aramadan hariç tutma 

Aramalarımızda bazı kelimeleri veya kelime gruplarını aramadan hariç tutabiliriz. Bu durumda hariç tutulacak kelimenin başına “- “işaretini koymalıyız. Biz bu aramamızda avukat olmayan Ahmet GÜÇLÜ’leri sıralayalım. Aramamız şöyledir: 

“Ahmet GÜÇLÜ” -avukat 

Bu durumda aramada açıkça görüleceği üzere dünyada avukat olmayan bir sürü Ahmet GÜÇLÜ varmış. 

D. Dosya türü araması 

Google aramalarında arama çubuğuna yazdığımız metni arama hedeflerinde yer alan dosya uzantılarının içeriğinde arayacaktır. Özellikle makale aramalarında bu hususun işe yaradığını belirtmem gerekir. Biz Avukat Ahmet GÜÇLÜ ‘nün .pdf aramasını yapalım: 

“avukat ahmet güçlü” filetype:pdf 

Bu durumda herhangi bir sonuç çıkmadığını göreceğiz.  Tırnak işaretinin kaldırılması (tam eşleşme aramadan vazgeçtim) bu durumda çıkan 30 sonucun ise aramamızla alakası olmadığı açıktır. Ancak bu kısımda örnek olması için bir arama örneği daha vermek istiyorum. Biz culpa in contrahendo üzerine bir araştırma yapmak istiyoruz ve makale arıyoruz dediğimizde aramamız şöyle olacaktır. 

“culpa in contrahendo” makale filetype:pdf 

Bu durumda doğrudan birçok makale çıktığını ve hızlıca verilere eriştiğimiz açıktır. 

E. İki tarih aralığında arama 

Aramalarımızda bazı durumlarda tarih unsurunun önemli olduğunu görürüz. Bu durumda Google bize iki tarih aralığında (yıl bazlı) sonuçları verecektir. Bu durumda yıllar arasında 2 nokta (..) koyulmalıdır. 

Biz Avukat Ahmet GÜÇLÜ ‘nün sicilinin 63938 olduğunu bildiğimize göre bunun 2018 veya 2019 yılında ruhsat aldığı sonucuna varabiliriz. Bu durumda aramamız şöyledir: 

“Avukat Ahmet GÜÇLÜ” 2016..2017 

Bu durumda aramanın bir sonuca varmadığını ancak 2018..2020 aramasında Ahmet GÜÇLÜ ‘nün tutarlı olarak tam eşleşme aramasında olduğu gibi sonuçlara erişeceğiz. Ayrıca bu arama sırasında Ahmet GÜÇLÜ ‘nün özel blog sayfasına eriştik ve blog sayfasında “Çok yalnızım” yazdığını fark ettik. 

Bulgular: Ahmet GÜÇLÜ, 2018/2019 yıllarında avukat olmuş, özel blog sayfası olan ve yalnız olduğunu iddia eden bir avukattır. 

F. Sosyal medya araması 

Google sosyal medya ve türevlerinde rumuz araması yapabilir. Bu durumda sosyal medya platformunun bilinen adının önüne “@ “işareti koymalıdır. Aramamız bilinen sosyal medya uygulamalarından olan Instagram adlı uygulamaya dönük olup şöyledir: 

Ahmet Güçlü @instagram 

Bu durumda önceki aramalarımızda tutarlı olarak Ahmet Güçlü’nün Instagram uygulamasındaki bilgileri çıkacaktır. 

Bulgular: https://www.instagram.com/aahmetguclu/ linki Ahmet GÜÇLÜ ‘nün instagram hesabıdır. 

G. Site araması 

Bazı internet sitelerinin özellikle alt linklerini araştırmak isteyebiliriz. Ben genelde aramalarımda sahibinden.com adlı internet sitesinin aramalarını yapıyorum. Girdiler: Ahmet GÜÇLÜ, Avukat, Beyoğlu olarak alındığında biz sahibinden.com adlı internet sitesinden alt linklerinde Ahmet GÜÇLÜ ismini yan yana olmak üzere diğer girişlerle aramasını isteriz. Aramamız şöyledir: 

“Ahmet GÜÇLÜ” avukat beyoğlu site:sahibinden.com 

Sonucun olumsuz olduğu açıktır ancak çoğu zaman insanların bu platformları kullandığı unutulmamalıdır. 

Yukarıda yapılan aramalar neticesinde ulaştığımız sonuçlar: Ahmet GÜÇLÜ ‘nün İstanbul Barosuna kayıtlı 63938 sicil numarasına kayıtlı, ahmetguclu@outlook.com elektronik posta adresini kullanan, aahmetguclu instagram rumuzunu kullanan, çok yalnız olduğunu iddia eden, Beyoğlu’nda mukim bir avukattır. 

Sadece basit bir aramayla alabileceğimiz verilerin çokça üstüne çıktığımız açıktır. 

3. SONUÇ 

Google birçok arama türüne de sahiptir.10 Bunlara en genel ve kolay tabiriyle birlikte https://www.google.com/advanced_search izleyen linkinden ulaşabilirsiniz. Ancak ben aramanın tutarlı olması ve sonuca ulaşması için ayrıksı aramayı tercih ediyorum. 

Yukarıda Google aramalarının bir kısmı gösterilmiştir. Bu aramalara nasıl ulaşılacağı da izah edilmiştir. Özellikle adres ve tutarlı bilgiler konusunda bu aramaların avukatlar ve diğer uygulayıcılar için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda makalemin yetersiz olduğu açıktır zira görsel içeren bir sunumu yazıyla anlatmaya çalıştım. Bu yazının genişlemesi için diğer uygulayıcıların yardımlarına ihtiyacım vardır.  

       12.02.2022 

Av. Ahmet GÜÇLÜ 

10 Ben bu aramaların bir kısmını verdim.  Bu aramaları daha iyi anlamak için 

  1. https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=tr linkinden arama kısa yollarına, 
  2. Gelişmiş Arama yöntemlerine: https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=tr linkinden, 
  3. Genel Hassas arama türleri için: https://support.google.com/websearch/answer/2466433 
  4. Gelişmiş arama operatörleri için: https://www.google.com.tr/intl/tr/help/operators.html Ulaşabilirsiniz.